GREAT NORTHERN LEAGUE
TORONTO PHANTOMS AT KUMAMOTO MOTHRA
09/07/2025
 
GREAT NORTHERN LEAGUE
TORONTO PHANTOMS AT KUMAMOTO MOTHRA
GAME ID: 4481 - SUNDAY, SEPTEMBER 7TH, 2025 - GAME LOG
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R H E
Toronto Phantoms (66-74) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 0
Kumamoto Mothra (64-76) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 2
TORONTO BATTING LINESCORES KUMAMOTO BATTING LINESCORES
Player AB R H RBI BB K LOB AVG HR RBI
T. Heida C 5 0 1 0 1 1 2 .143 0 4
D. Cortéz 3B 3 0 0 0 0 1 1 .219 13 37
   a-H. Gutiérrez PH, SS, 3B 4 0 0 0 0 1 5 .221 2 10
J. Rodríguez SS 3 0 0 0 0 2 2 .231 8 41
   b-R. Dyer PH 1 0 1 2 0 0 0 .202 2 23
   c-M. Muhammed PR, SS 2 0 1 0 0 0 0 .204 1 11
R. Kitamura 1B 4 0 1 0 1 3 1 .185 9 38
   d-V. Fernández PR, 1B 1 0 1 0 0 0 0 .211 0 14
R. Rodríguez LF 6 0 0 0 0 2 5 .248 10 73
S. Hamada DH 5 0 1 0 1 4 0 .235 7 12
F. Hernández RF 5 0 1 0 1 1 1 .240 10 31
A. Dempsey CF 5 1 1 0 1 2 3 .200 5 39
F. Morales 2B 5 1 1 0 1 2 5 .204 7 35
Totals 49 2 9 2 6 19 25      
a - H. Gutiérrez pinch hit for D. Cortéz in the 8th
b - R. Dyer pinch hit for J. Rodríguez in the 8th
c - M. Muhammed pinch ran for R. Dyer in the 8th
d - V. Fernández pinch ran for R. Kitamura in the 11th

BATTING
Doubles: S. Hamada (7, 14th Inning off H. Tsukamoto, 0 on, 0 outs)
Total Bases: R. Kitamura , T. Heida , F. Morales , S. Hamada 2 , F. Hernández , A. Dempsey , R. Dyer , M. Muhammed , V. Fernández
2-out RBI: R. Dyer
Runners left in scoring position, 2 outs: , R. Rodríguez 2 , H. Gutiérrez
GIDP: F. Morales
Sac Bunt: T. Heida
Team LOB: 12

BASERUNNING
CS: D. Cortéz (15)

FIELDING
Double Plays: 1 (Rodríguez-Morales-Kitamura)
Player AB R H RBI BB K LOB AVG HR RBI
Y. Ikarashi 3B 6 1 1 0 0 3 2 .242 4 33
L. Springer CF 6 2 2 2 0 0 0 .248 7 21
N. Hernández RF 6 0 0 0 0 1 1 .226 2 8
G. Gunn LF 5 1 2 2 1 1 0 .242 14 48
D. Baker 1B 3 0 0 0 0 1 1 .252 4 40
   a-M. Gálvez 1B 2 0 1 0 0 0 1 .333 0 0
J. Fortier SS 5 0 0 0 0 1 2 .197 5 44
Y. Matsumoto C 3 0 1 0 0 1 0 .221 2 15
   b-J. Stallard PH 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0
   c-O. Goodwin C 1 0 1 0 0 0 0 .197 3 5
R. McGinnity DH 5 0 1 0 0 0 1 .258 2 18
M. Yamashita 2B 5 0 0 0 0 1 3 .210 1 12
Totals 48 4 9 4 1 9 11      
a - M. Gálvez substituted for D. Baker in the 8th
b - J. Stallard pinch hit for Y. Matsumoto in the 10th
c - O. Goodwin substituted for J. Stallard in the 11th

BATTING
Doubles: G. Gunn (23, 4th Inning off M. Alaniz, 0 on, 1 out)
Home Runs: L. Springer (7, 4th Inning off M. Alaniz, 1 on, 0 outs) G. Gunn (14, 14th Inning off W. Lester, 1 on, 1 out)
Total Bases: Y. Matsumoto , R. McGinnity , L. Springer 5 , G. Gunn 6 , Y. Ikarashi , M. Gálvez , O. Goodwin
Runners left in scoring position, 2 outs: J. Fortier , Y. Ikarashi
GIDP: M. Yamashita
Team LOB: 5

FIELDING
Errors: D. Baker 2 (15)
Double Plays: 1 (Fortier-Yamashita-Gálvez)
TORONTO PITCHING LINESCORES KUMAMOTO PITCHING LINESCORES
Player IP H R ER BB K HR PI PS ERA
P. Franklin 3.0 1 1 1 0 4 0 37 25 2.72
M. Alaniz 2.0 3 1 1 0 1 1 24 18 5.30
C. Arévalo 1.0 0 0 0 0 1 0 8 6 2.79
J. Moss 1.0 0 0 0 0 1 0 7 7 4.66
C. Hernández 0.1 0 0 0 0 0 0 3 3 3.38
T. Takahashi 0.0 1 0 0 0 0 0 1 1 2.66
W. Lester L (4-6) 6.0 4 2 2 1 2 1 85 51 2.23
PITCHING
Game Score: P. Franklin 55
Batters Faced: P. Franklin 10, M. Alaniz 8, C. Arévalo 3, J. Moss 3, C. Hernández 1, T. Takahashi 1, W. Lester 23
Ground Outs - Fly Outs: P. Franklin 4-1, M. Alaniz 2-2, C. Arévalo 1-1, J. Moss 1-1, C. Hernández 1-0, T. Takahashi 0-0, W. Lester 6-10
Pitches - Strikes: P. Franklin 37-25, M. Alaniz 24-18, C. Arévalo 8-6, J. Moss 7-7, C. Hernández 3-3, T. Takahashi 1-1, W. Lester 85-51
Inherited Runners - Scored: M. Alaniz 1-1 , W. Lester 1-0
Player IP H R ER BB K HR PI PS ERA
L. Whitaker 6.0 4 0 0 0 9 0 94 58 3.14
R. Wang H (7) 1.0 0 1 1 1 1 0 14 7 4.68
M. Hayashi H (1) 0.1 0 1 1 1 0 0 5 0 4.98
M. Sewell H (1) 0.1 0 0 0 0 1 0 4 4 2.41
J. Peńa BS (1) 0.1 1 0 0 0 1 0 7 6 8.53
G. González 2.0 0 0 0 0 4 0 34 20 3.60
H. Tsukamoto 3.0 4 0 0 3 1 0 61 34 4.53
N. Vega W (4-2) 1.0 0 0 0 1 2 0 22 13 2.91
PITCHING
Game Score: L. Whitaker 73
Batters Faced: L. Whitaker 22, R. Wang 4, M. Hayashi 2, M. Sewell 1, J. Peńa 2, G. González 6, H. Tsukamoto 15, N. Vega 4
Ground Outs - Fly Outs: L. Whitaker 3-5, R. Wang 1-1, M. Hayashi 1-0, M. Sewell 0-0, J. Peńa 0-0, G. González 0-2, H. Tsukamoto 2-5, N. Vega 0-1
Pitches - Strikes: L. Whitaker 94-58, R. Wang 14-7, M. Hayashi 5-0, M. Sewell 4-4, J. Peńa 7-6, G. González 34-20, H. Tsukamoto 61-34, N. Vega 22-13
Inherited Runners - Scored: M. Hayashi 1-0 , M. Sewell 2-0 , J. Peńa 2-2 , N. Vega 2-0
GAME NOTES
Player of the Game: Louis Whitaker
Ballpark: Ibaraki Grounds
Weather: Partly Cloudy (64 degrees), wind blowing in from left at 12 mph
Start Time: 7:05 pm EST
Time: 4:22
Attendance: 27306
Thursday, June 29th, 2017 - OOTP Baseball 17.10 Build 67